Tai Bắt Chữ

Tai Bắt Chữ (Túi 1000 chiếc)

  • lkqc 21
350,000
Túi 1000 chiếc
  • Túi 1000 chiếc

Dùng máy hàn để hàn dính với chữ