Tẩy Keo 502

  • lkqc 17
90,000

Dung dịch tẩy keo 502 trên hầu hết các vật liệu

Thể tích: 100ml