Dao Cắt Góc V Fomex

Dao Cắt Góc V Fomex (1 bộ bao gồm: dao + 10 lưỡi)

  • lkqc 29
220,000
1 bộ bao gồm: dao + 10 lưỡi

( bấm vào hình ảnh nhỏ phía trên để xem giá từng loại )

chú ý khi dùng dao: 
- dùng cho fomex 5 li
- lắp nẹp dao vào khớp ok mới được sử dụng
- fomex có 2 chiều, cắt đúng chiều sẽ rất dễ cắt 
- khi cắt dùng lực tay đều đường cắt sẽ thẳng và đẹp