Keo Universal

  • lkqc 13
70,000

Keo Universal dán :Mica, Alu, Gỗ, nhựa, đá, gương, gạch men, inox...

 

Keo Universal: 60ml (60g)

Bảo vệ môi trường – không mùi – không độc hại.

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.

Mật độ dán 1.0 (g / cm3) Độ bền kéo: 7.1 (MPa) (1MPa=100.000kg/m2 hay 10kg/cm2 )

Độ dãn dài: 4.2 (%) Độ bền cắt: 4 (MPa) khả năng chịu nước ≥ 42

Độ nhớt động lực: 3000MPAS